Diamond
technology

The experience gained in the modernization of hydroelectric power plants as well as in other industrial facilities in conjunction with equipment facilities allows us to complete the most demanding projects.

The scope of works includes:

  • Wire saw cutting of steel and reinforced concrete elements.
  • Drilling in concrete.
  • Demolition with the use of demolition robots.
  • Demolition, crushing of concrete and rock with blast-free intumescent material.

Construction challenge? Call us!

(+48) 512 118 587

Completed projects

N

Wykonanie przewiertów rdzeniowych Ø75mm – Ø120mm w TAMEH Kraków.

N

Wycięcie piłą linową starych stalowych łopat aparatu kierowniczego w MEW Skawina II.

N

Wycięcie piłą linową żelbetowego stożka wraz z stalową komorą wirnika w MEW Skawina II.

N

Wykonanie wiertnicą hydrauliczną podwodnych przewiertów rdzeniowych Ø 400mm w żelbetowej płycie dennej MEW Szprotawa w celu montażu kierownicy zanieczyszczeń.

N

Cięcie piłami ściennymi płyty żelbetowej w celu montażu nowych kanałów technologicznych dla hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Dębe.

N

Cięcie piłami ściennymi płyty żelbetowej w celu montażu nowych kanałów technologicznych dla hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Dębe.

N

Cięcie piłą linową komory wirnika hydrozespołu nr 3 w EW Dębe.

N

Cięcie piłami ściennymi płyty żelbetowej pod nowe fundamenty generatora dla hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Dębe.

N

Usunięcie betonów wtórnych komory wirnika wraz ze stożkiem hydrozespołu nr 3 i 4 w EW Dębe za pomocą robota kującego BROKK.

N

Wykonanie 2600 sztuk otworów Ø 18mm w konstrukcji żelbetowej mostu kolejowego w Krakowie wraz z wklejeniem kotew.