Technika
diamentowa

Doświadczenie zdobyte między innymi przy modernizacji elektrowni wodnych jak i na innych obiektach przemysłowych w połączeniu z zapleczem sprzętowym umożliwia nam realizację najbardziej wymagających projektów.

Zakres robót:

  • Cięcie piłą linową stali oraz elementów żelbetowych.
  • Wiercenie w betonie oraz skałach.
  • Przewierty techniką diamentową w konstrukcjach żelbetowych podwodnych.
  • Wyburzenia z zastosowanie robotów wyburzeniowych.
  • Wyburzenia, kruszenia betonu i skał za pomocą bezwybuchowego materiału pęczniejącego.

Wyzwanie budowlane? Skontaktuj się z nami!

(+48) 512 118 587

Nasze realizacje

N

Wykonanie przewiertów rdzeniowych Ø75mm – Ø120mm w TAMEH Kraków.

N

Wycięcie piłą linową starych stalowych łopat aparatu kierowniczego w MEW Skawina II.

N

Wycięcie piłą linową żelbetowego stożka wraz z stalową komorą wirnika w MEW Skawina II.

N

Wykonanie wiertnicą hydrauliczną podwodnych przewiertów rdzeniowych Ø 400mm w żelbetowej płycie dennej MEW Szprotawa w celu montażu kierownicy zanieczyszczeń.

N

Cięcie piłami ściennymi płyty żelbetowej w celu montażu nowych kanałów technologicznych dla hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Dębe.

N

Cięcie piłą linową komory wirnika hydrozespołu nr 3 w EW Dębe.

N

Cięcie piłami ściennymi płyty żelbetowej pod nowe fundamenty generatora dla hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Dębe.

N

Usunięcie betonów wtórnych komory wirnika wraz ze stożkiem hydrozespołu nr 3 i 4 w EW Dębe za pomocą robota kującego BROKK.

N

Wykonanie 2600 sztuk otworów Ø 18mm w konstrukcji żelbetowej mostu kolejowego w Krakowie wraz z wklejeniem kotew.