Prace
wysokościowe

W wykonywanych pracach wykorzystujemy techniki alpinistycznych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Realizujemy prace na różnych obiektach, budynkach, kominach, masztach w miejscach trudno dostępnych. Nasza firma zapewnia najwyższą jakości usług przy jednoczesnej maksymalnej dbałości o bezpieczeństwo. Stosujemy standardy  międzynarodowe IRATA lub ODTL.

Zakres robót:

 • Hydromonitoring powierzchni stalowych i betonowych.
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne.
 • Iniekcja rys i spękań konstrukcji żelbetowych.
 • Naprawy betonów zaprawami PCC.
 • Torkretowanie.
 • Antykorozja stali i betonów powłokami malarskimi wykonywanymi natryskiem bezpowietrznym.
 • Wykonywanie konstrukcji żelbetowych.
 • Cięcie elementów stalowych oraz żelbetowych za pomocą pił linowych.
 • Przewierty techniką diamentową w konstrukcjach żelbetowych.
 • Montaż konstrukcji stalowych.
 • Zabezpieczenia skarp i zboczy.

Wyzwanie budowlane? Skontaktuj się z nami!

(+48) 512 118 587

Nasze realizacje

N

Zabezpieczenie zbocza skalnego siatką Geobrugg mocowaną mechanicznie do podłoża oraz wykonanie kotwy pod fundamenty rurociągu odwodnienia kopalni w Miedziance.

N

Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej komory magistrali wodociągowej przy ul. Zabłocie w Krakowie.

N

Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.

N

Montaż obróbek blacharskich, antykorozja oraz wymiana śrub metodami alpinistycznymi w Krakowie.

N

Demontaż kanałów spalin do EF KW 6 na odcinku od elewacji kotłowni szczytowej do dyfuzorów F nr 6 w PGE Energia Ciepła S.A. oddział nr 1 w Krakowie.

N

Remont poszycia z blachy trapezowej, ściany południowej i zachodniej hali kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Krakowie.

N

Wymiana dachu kotłowni, montaż płyt warstwowych wraz z obróbkami na ścianie hali kotłowni, antykorozja konstrukcji stalowej za pomocą technik alpinistycznych w ZW Kraków.